Checklistor & PDF Filer

Checklistor och pdf:er för stöd och hjälp

Mycket uppskattade som stöd inför samtal med skola eller som hjälp för att strukturera sin egen vardag. Här finns checklistor, stödlistor och annat hjälpmaterial som enkelt kan skrivas ut vid behov.

Att välja skola

För barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det extra viktigt att ta reda på hur skolan fungerar. Det är viktigt eftersom skolan har en stor inverkan på livet. Lärare, fritidspersonal och skolkamrater är lika viktig som en bra pedagogik som bygger på kunskap om läs- och skrivsvårigheter.

Här har vi samlat frågor som kan hjälpa dig när du ska ta beslut. Lycka till

Dialog med skolan

Att ha en bra dialog med skolan är otroligt viktigt men inta alltid så lätt. Här har vi samlat våra erfarenheter och vad man behöver tänka på och vem man ska kontakta.
Lycka till

Strategier inför skolstart

Här hittar du våra samlade erfarenheter och tips på strategier för att få en lättare övergång till vardagen efter sommarlovet.

Information till skolan

Här hittar du en checklista för att förenkla informationen till skolan

Lathund för matematik

Här hittar du en lathund för matematik.

Lathund för grammatik

Här hittar du en lathund för grammatik i svenska. Bra när man inte alltid har koll vad allting betyder.

Checklista Smarta tips för lärande

Här hittar du en samlad checklista för snabba smarta tips för lärande.

Kort om dyslexi

Här finns hittar du en text som kort sammanfattar Dyslexi